send link to app

Amabee


4.2 ( 8752 ratings )
Finanza
Sviluppatore Amabee
Libero

Aplikacja umożliwiająca wyliczenie składek ubezpieczenia komunikacyjnego dla wybranego pojazdu. Dodatkowo, aplikacja pozwala na ewidencję bieżących polis użytkownika.