send link to app

Amabee app for iPhone and iPad


4.2 ( 8752 ratings )
Finance
Developer: Amabee
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 16 Mar 2016
App size: 29.12 Mb

Aplikacja umożliwiająca wyliczenie składek ubezpieczenia komunikacyjnego dla wybranego pojazdu. Dodatkowo, aplikacja pozwala na ewidencję bieżących polis użytkownika.